Phim thể loại Võ Thuật

Hoàn Tất(54/54)
 • HD
Nhất Đại Hoàng Hậu

Empress Of The Time (1992)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Chung Quỳ Bắt Ma

The Chinese Ghost Buster (1988)

Hoàn Tất(10/10)
 • HD
Võ Lâm Nhất Tuyệt

In Search Of (1980)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Mission of the Warriors

Mission of the Warriors (2001)

Tập 3
 • HD
Thế Giới Võ Hiệp: Kim Dung

The Legend of Heroes (2024)

Hoàn Tất(35/35)
 • HD
Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

World's Finest (2006)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Giang Hồ Tiểu Tử

Giang Hồ Tiểu Tử (1995)

Hoàn Tất(35/35)
 • HD
Truyền Thuyết Liêu Trai 1

Truyền Thuyết Liêu Trai 1 (1995)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Hiệp Ảnh Tiên Tông

Fairy Tale Of Dual Sword (2005)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Văn Võ Song Hùng

Family Fortune (1989)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Tiết Nhơn Quý Chinh Đông

The Legend Of The General Who Never Was (1985)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền

The Formidable Lady From ShaoLin (1987)

Hoàn Tất (20/20)
 • HD
Võ Lâm Vận Hạnh Tinh

The Commandments (1992)

Hoàn Tất(10/10)
 • HD
Thành Cát Tư Hãn (1987)

Genghis Khan (1987)

Hoàn Tất(18/18)
 • HD
Ẫm Mã Giang Hồ

Ẫm Mã Giang Hồ (1987)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Tân Tiểu Ngũ Nghĩa

Tân Tiểu Ngũ Nghĩa (1987)

Hoàn Tất(36/36)
 • HD
Võ Hiệp Đế Nữ Hoa

Princess Cheung Ping (1981)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Miêu Thúy Hoa

Lady FLower Fist (1997)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen (2001)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Truyền Thuyết Người Và Rồng

Dragon Love (1999)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Diêm Vương Truyền Kỳ

The King Of Hades (1995)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Hòa Thượng Xôi Thịt

The Legends of Jigong (1996)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Thiên Tướng Ma Tinh

The Devil Force (1987)

Hoàn Tất(33/33)
 • HD
Liên Thành Quyết (2003)

Lin Sing Kuet 2003 (2003)

Hoàn Tất(33/33)
 • HD
Dương Môn Hổ Tướng

Warriors Of The Yang Clan (2003)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Tần Vương Lý Thế Dân

Tần Vương Lý Thế Dân (2005)

Hoàn Tất(34/34)
 • HD
Nghịch Thủy Hàn Kiếm‎

Nghịch Thủy Hàn Kiếm‎ (2003)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Giang Hồ Kỳ Án (Phần 1)

The Gentle Crackdown (2005)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Dương Môn Nữ Tướng 2001

Legendary Fighter: Yang's Heroine (2001)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Thế Võ Lập Nghiệp

Drunken Angels (1997)

Hoàn Tất(48/48)
 • HD
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3

Amazing Detective Di Renjie III (2008)

Hoàn Tất(44/44)
 • HD
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4

Amazing Detective Di Ren Jie IV (2010)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2

Amazing Detective Di Renjie II (2006)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 1: Kỳ Án Triều Vũ

Amazing Detective Di Ren (2004)

 • HD
Tú Xuân Đao 3: Vô Gian Luyện Ngục

Brotherhood of Blades 3 (2024)

Hoàn Tất(10/10)
 • HD
Giang Hồ Phố Hoa (Phần 2)

Warrior (Season 2) (2019)

Đóng QC