Phim thể loại Hình Sự

 • HD
Cớm Tốt, Cớm Xấu

Bon Cop Bad Cop (2006)

 • HD
Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi

Bad Boys: Ride or Die (2024)

 • HD
Anh Hùng Bàn Phím

Troll Factory (2024)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Thư Hùng Bịp Vương

Being Honest (1993)

 • HD
Red Right Hand

Red Right Hand (2024)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Long Hổ Ân Thù

The Bold Ones (1983)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Lãnh Án (Phần 7)

Cold Case (Season 7) (2009)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 1)

Cold Case (Season 1) (2003)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 6)

Cold Case (Season 6) (2008)

Hoàn Tất (24/24)
 • HD
Lãnh Án (Phần 4)

Cold Case (Season 4) (2006)

Hoàn Tất (18/18)
 • HD
Lãnh Án (Phần 5)

Cold Case (Season 5) (2007)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 2)

Cold Case (Season 2) (2004)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 3)

Cold Case (Season 3) (2005)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 8 - Điêu Hùng Tranh Bịp

Who's The Winner 8 (2003)

 • HD
ái Bán Thân

Girls to Buy (2021)

Tập 4
 • HD
Những Tay Chơi Siêu Đẳng (Phần 2)

Player (Season 2) (2024)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 4 - Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ

Who's The Winner 4 (1996)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 5 - Song Thiên Tranh Bịp

Who's The Winner 5 (1998)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 6 - Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu

Who's The Winner 6 (1999)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 9)

Chicago P.D. (Season 9) (2021)

Hoàn Tất (20/20)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 7)

Chicago P.D. (Season 7) (2019)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 7 - Song Thiên Chí Tôn

Who's The Winner 7 (2002)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 3 - Độc Bá Thiên Hạ

Who's The Winner 3 (1993)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 8)

Chicago P.D. (Season 8) (2020)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 6)

Chicago P.D. (Season 6) (2018)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 5)

Chicago P.D. (Season 5) (2017)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 10)

Chicago P.D. (Season 10) (2022)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Nhất Đen Nhì Đỏ 2 - Thiên Hạ Vô Địch

Who's The Winner 2 (1992)

 • HD
Sát Thủ Giả Vờ

Hit Man (2024)

Hoàn Tất(22/22)
 • HD
Nhất Đỏ Nhì Đen 1

Who's The Winner (1991)

 • HD
Cách Cướp Ngân Hàng

How to Rob a Bank (2024)

 • HD
Ánh Xanh Tiều Tụy

Blue Ruin (2014)

 • HD
Điểm Bùng Nổ

Bursting Point (2023)

 • HD
The Getaway

The Getaway (1994)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 3)

Chicago P.D. (Season 3) (2015)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 4)

Chicago P.D. (Season 4) (2016)

Đóng QC