Phim quốc gia Hồng Kông

 • HD
Đội Đặc Nhiệm Cơ Động - Đối Tác

Đội Đặc Nhiệm Cơ Động - Đối Tác (2009)

 • HD
Đội Đặc Nhiệm Cơ Động PTU

Đội Đặc Nhiệm Cơ Động PTU (2008)

 • HD
Biệt Đội Cơ Động - Không Lối Thoát

Biệt Đội Cơ Động - Không Lối Thoát (2008)

 • HD
Biệt Đội Cơ Động - Bản Chất Con Người

Biệt Đội Cơ Động - Bản Chất Con Người (2008)

 • HD
Bang Phái Phong Vân

The Upheaval (1986)

 • HD
Đệ Tử Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng

Đệ Tử Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng (1985)

 • HD
Phi Tinh Tầm Long

The Predictons Game (1993)

 • HD
The New One-Armed Swordsman

The New One-Armed Swordsman (1971)

 • HD
The One-Armed Swordsman

The One-Armed Swordsman (1967)

 • HD
Sex And The Emperor

Mãn Thanh Cấm Cung Kỳ Án (1994)

 • HD
Trở Lại Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng

Trở Lại Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng (1980)

 • HD
Return of the One-Armed Swordsman

Return of the One-Armed Swordsman (1969)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Vận Mệnh Đôi Bửu

Being Twins (1992)

 • HD
Long Tại Giang Hồ

Legacy of Rage (1986)

 • HD
Hero 1997

Hero (1997)

 • HD
Anh Hùng Vô Lệ

Heroes Shed No Tears (1986)

 • HD
Kiếm Điệp

Butterfly Lovers (2008)

 • HD
Thất Tiểu Phúc

Painted Faces (1988)

Hoàn Tất(45/45)
 • HD
Bước Ngoặt Cuộc Đời

Golden Faith (2002)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
30 Ngày Điều Tra

Split Second (2004)

 • HD
Cực Độ Thú Tính

Evil Instinct (1996)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Thần Tài Đến

May Fortune Smile On You (2017)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Thần Long Huyết Kiếm

Trung Hoa Anh Hùng (1990)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Loạn Thế Tình Thù

Once Upon a Time in Shanghai (1996)

 • HD
An Eye For An Eye

Huyết Tẩy Hoa Hồng Đình (1990)

 • HD
Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin

Shaolin (2011)

Hoàn Tất(52/52)
 • HD
Tứ Đại Tài Tử

Tứ Đại Tài Tử (2000)

 • HD
Quỷ Đả Quỷ

Quỷ Đả Quỷ (1980)

 • HD
Vịnh Xuân Quyền

Wing Chun (1994)

Hoàn Tất(22/22)
 • HD
Truyền Tích Thần Kỳ

Legend of the Demigods (2008)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Sóng Gió Khách Sạn

Sóng Gió Khách Sạn (2005)

 • HD
Trưởng Bối

My Young Auntie (1981)

 • HD
Nhu Đạo Long Hổ Bang

Throw Down (2004)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Thái Cực Tôn Sư 1997

Thái Cực Tôn Sư (1997)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Cửu Giang Thập Nhị Phường

Cửu Giang Thập Nhị Phường (2011)

 • HD
The Soong Sisters

The Soong Sisters (1997)

Đóng QC