Phim thể loại Chiến Tranh

 • HD
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: The Widowmaker (2002)

 • HD
Tàu Ngầm U-235

Torpedo: U-235 (2019)

 • HD
Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024)

 • HD
Ngày Tàn Của Đế Quốc

Civil War (2024)

 • HD
12.12: The Day

12.12: The Day (2023)

Hoàn Tất (40/40)
 • HD
Cáp Nhĩ Tân 1944

In the Name of the Brother (2024)

 • HD
Cuộc Chiến

Fighter (2024)

 • HD
The Zone of Interest

The Zone of Interest (2023)

 • HD
Phi Đội Máy Bay Cảm Tử 100

The Bloody Hundredth (2024)

Hoàn Tất (24/24)
 • HD
Cuộc Sống Gia Đình Nhỏ

Simple Days (2024)

 • HD
D-Day: Normandy 1944

D-Day: Normandy 1944 (2014)

 • HD
20 Days in Mariupol

20 Days in Mariupol (2023)

 • HD
Will

Will (2024)

 • HD
Trận Chiến Tàn Khốc

Land of Bad (2024)

 • HD
Hell in the Pacific

Hell in the Pacific (1968)

 • HD
Đế Chế Napoleon

Napoleon (2023)

 • HD
Cổn Cổn Hồng Trần

Red Dust (1990)

 • HD
The Children of Huang Shi

The Children of Huang Shi (2008)

 • HD
3 Days in Malay

3 Days in Malay (2023)

 • HD
The New One-Armed Swordsman

The New One-Armed Swordsman (1971)

 • HD
Nữ Hoàng Ve Sầu

In My Mother's Skin (2023)

 • HD
Anh Hùng Vô Lệ

Heroes Shed No Tears (1986)

 • HD
Love and Death

Love and Death (1975)

 • HD
Chiến Đấu

Pippa (2023)

 • HD
The Duellists

The Duellists (1977)

 • HD
Braddock: Missing in Action III

Braddock: Missing in Action III (1988)

 • HD
Missing in Action 2: The Beginning

Missing in Action 2: The Beginning (1985)

 • HD
Che: Part One

Che: Part One (2008)

 • HD
Born on the Fourth of July

Born on the Fourth of July (1989)

 • HD
Kháng Chiến

Resistance (2020)

 • HD
All Quiet on the Western Front 1979

All Quiet on the Western Front (1979)

 • HD
All Quiet on the Western Front

All Quiet on the Western Front (1930)

 • HD
Giải Cứu Lúc Bình Minh

Rescue Dawn (2006)

 • HD
Hart's War

Hart's War (2002)

 • HD
Black Raven

Black Raven (2019)

 • HD
Không Kích

Air Strike (2018)

Đóng QC